Меліоративнівська селищна рада Новомосковського району
http://nmmelioratsel.dp.gov.ua 

g_d_ukraina

У К Р А Ї Н А

 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МЕЛІОРАТИВНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

VI СКЛИКАННЯ

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

       №37/02-04                         від 19 жовтня 2015 року

 

Про проведення перевірки відомостей

щодо застосування заборон,

передбачених Законом України „ Про очищення влади"

 

 Відповідно до пункту 10 частини першої статті 2, частини четвертої статті 5 Закону України „Про очищення влади", Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України   „Про очищення влади", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 „Деякі питання реалізації Закону України „Про очищення влади", плану проведення перевірок відповідно до Закону України „Про очищення влади", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р   „Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України „Про очищення влади",

 вважаю за необхідне:

1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади" стосовно працівників виконавчого апарату селищної ради, визначивши 16 червня 2016 року днем початку проведення перевірки.

2. Визначити секретаря Меліоративнівської селищної ради та діловода селищної  ради відповідальними за організацію та проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

3. Д іловоду селищної  ради  забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Меліоративнівської селищної  ради у день його видання.

4. Працівникам селищної ради у десятиденний строк з дня початку проведення відповідної перевірки подати секретарю селищної ради  власноручно написану заяву про те, що до нього   (неї) не застосовуються (застосовуються) заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади", про згоду на проходження перевірки   та оприлюднення відомостей щодо них за встановленою формою (додаток 1 або додаток 2), декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік,  а також копію паспорта громадянина України.

5. Секретарю селищної ради , діловоду селищної ради  протягом трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті Меліоративнівської селищної  ради:

1) інформації про початок проходження перевірки особою;

2) копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що законом віднесені до інформації з обмеженим доступом).

6. Секретарю селищної ради  забезпечити :

 1) підготовку та подання необхідних запитів органам, що проводять перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади» (додаток 3);

2) підготовку та подання до Мін’юсту повідомлення про початок проходження перевірки особою (додаток 4);

3) підготовку та подання голові селищної ради, довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» (додаток 5);

4) зберігання довідок про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

 7. Діловоду селищної ради  забезпечити ознайомлення з цим розпорядженням працівників Меліоративнівської селищної ради.

8. Контроль за виконанням  даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Селищний голова                              С.В.Тищенко