http://nmmelioratsel.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Меліоративнівська селищна рада Новомосковського району >> Новини
Конкурс на заміщення вакантної посади
Версія для друку Написати листа

Меліоративнівська селищна рада оголошує конкурс

на заміщення вакантної посади  головного бухгалтера селищної ради

1.Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Меліоративнівська селищна  рада,

вул. Молодіжна,29 смт Меліоративне

Новомосковський  район, Дніпропетровська область.,

51217, Україна, тел.(05693) 41-510; 41-644.

2.Назва вакантної посади:              

Головний бухгалтер

(додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків,  розміру та умов оплати праці  надається секретарем  селищної  ради);

 

3.Основні вимоги до  професійно-кваліфікаційного рівня кандидатів:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст),

- стаж роботи на державній службі бажаний,

- вільне володіння комп’ютером, комп’ютерною програмою  «М.Е.Doc» та «MeregaM»,

- володіння державною мовою

 

4.Термін прийняття документів:

протягом 30 календарних діб починаючи з  дня  опублікування оголошення в газеті.

 

5.Способи отримання конкурсної документації:

особисто (з 8.00 год. до 17.00 год., крім вихідних),

або надсилається поштою рекомендованим листом за адресою:

вул. Молодіжна,29 смт Меліоративне Новомосковський  район, Дніпропетровська область, 51217.

 

                                                                                                                                     Додаток №2

                                                                                                                        До розпорядження

                                                                                                                         селищного  голови

                                                                                                                        від 30.12.2015 року №54/02-04

 

 

Порядок

проведення конкурсу на заміщення

вакантних посад посадових осіб

місцевого самоврядування

 

 1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування третьої- сьомої категорій (далі – конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

    2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадових осіб місцевого самоврядування повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

   3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням керівника ради, який здійснює призначення на посаду місцевого самоврядування, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

      Очолює конкурсну комісію заступник голови або секретар ради. Якщо чисельність апарату ради менше 5 посадових осіб, то конкурсний відбір здійснює голова ради.

     4.Переведення на рівнозначну, або нижчу посаду в виконавчому апараті ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

Умови проведення конкурсу

   5. Умови проведення конкурсу відповідно до цього Порядку визначаються його керівником, який призначає на посаду та звільняє з посади посадових осіб місцевого самоврядування.

    Рішення про проведення конкурсу приймається керівником ради за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

      6. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 

  - досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

  - визнані в установленому порядку недієздатними;

  - мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

  - у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

  - позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

  - в інших випадках, установлених законами.

 

    7. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі – кандидати).

 

       8. Конкурс проводиться поетапно:

        1)  публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його

через інші засоби масової інформації;

      2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

       3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

Оголошення про конкурс.

    9. Орган місцевого самоврядування (виконавчий апарат), зобов’язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі, або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.

 

    10. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

     1) найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місця знаходження, адреси та номерів телефонів;

          2) назви вакантних посад із зазначенням  додаткової  інформації щодо основних функціональних обовязків, розміру та умов оплати праці;

           3) основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

           4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

 

               В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі.

    11.  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

 

-  заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

-  заповнену особову ( форма П-2 ДС) з відповідними додатками:

-  дві фотокартки розміром 4х6 см;

-  відомості про доходи та зобовязання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї;

-  копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою.

       Особи, які працюють у виконавчому апараті ради і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

    12. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня, або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).

    13. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

    14. Відповідальний за роботу з кадрами виконавчого апарату ради перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

    15. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

    Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

      16. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.

 

Проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

    17. Іспит проводиться конкурсною комісією (або головою ради) з метою обєктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування.

 

    18. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

    19. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України (254к/96-ВР), Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні (3723-12) «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про боротьбу з корупцією» (356/95-ВР), а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу та структурного підрозділу.

 

     20. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розробляється Головдержслужбою разом з Українською Академією державного управління при Президентові України.

 

    21. Порядок проведення іспиту у державному органі та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень цього органу місцевого самоврядування затверджується керівником органу, в якому проводиться конкурс, відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад.

 

    22. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

 

    23. Конкурсна комісія або селищний голова на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

 

    24. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в цьому органі і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

 

    Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

 

     25. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування оголошується повторний конкурс.

 

     26. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

 

     27. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів є голос голови комісії.

 

     У рішенні комісії, що подається керівнику органу, обовязково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи та визначаються   кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

 

     28. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівником не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

 

      29.  Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

 

      30.  Рішення про призначення на посаду та зарахування до кадрового резерву приймає керівник органу на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня  прийняття рішення конкурсною комісією.

 

       31. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене керівнику відповідного органу Місцевого самоврядування протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

 

        32. Рішення керівника органу місцевого самоврядування може бути оскаржене у порядку,  визначеному законодавством.

    

 


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор